O autorovi
...................................................................................................................................

Mgr. Miroslav Kováľ

Narodil sa 20. 1. 1972. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Žije v Zuberci, kde pracuje ako učiteľ v základnej škole.
Maľovať začal ako sedemnásťročný, námety čerpal v okolitej prírode, najmä v Roháčoch. Postupne prešiel k stvárňovaniu oravskej ľudovej architektúry, zátišiam a abstraktným kompozíciám.
V jeho technikách prevažuje olejomaľba, ale pracuje aj akrylom a kombinovanými technikami.
web & design: martin urban                          © Copyright 2006 Miroslav Kováľ
Upozornenie: Všetok obrazový materiál je vlastníctvom autora.